Pronto bij Woontips op RTL4

Volg ons ook op:     

 
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
Studenten van de Hoge school Arnhem/Nijmegen hebben in opdracht van Pronto VvE-Beheer BV een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Bekijk het hier
Wetsvoorstel verplichte minimale jaarlijkse reservering VVE
Doel van deze wet is het verbeteren van het onderhoud aan appartementsgebouwen. lees meer>>
Eigenaren van galerijflats die voor 1975 gebouwd zijn, worden vanaf 1 januari 2016 verplicht om bouwkundig onderzoek te laten doen naar galerijvloeren en balkons. lees meer>>
Peildatum aandeel reservefonds t.b.v. belastingaangifte
De peildatum is de datum waarop de waarde van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) vastgesteld moet worden. Sinds 2011 geldt als peildatum: 1 januari. Tot en met 2010 waren er 2 peildata (1 januari en 31 december) en werd uitgegaan van de gemiddelde waarde van uw vermogen over het jaar.
Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 is dus uw aandeel in het reservefonds van de VvE per 31 december 2014 van belang.
 
Nieuwe wetgeving appartementsrecht
Per 1 juli 2011 is een aantal nieuwe wettelijke bepalingen in werking getreden (de tekst van deze wetswijzigingen is hier na te lezen). Deze hebben betrekking op het plegen van onderhoud door VvE’s en zullen worden opgenomen in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet.
bron: corporatienl.nl
lees meer>>
 
Verzoek herbereking energiebelasting
Er is interessant nieuws met betrekking tot de mogelijkheid om een deel van de energiebelasting terug te vragen, dit kan oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Dit zou mogelijk zijn met terugwerkende kracht van een paar jaar.
Het betreft complexen waar twee meters aanwezig zijn ten behoeve van hetzelfde complex. Wanneer het verbruik van deze meters wordt opgeteld komt de VVE wellicht in een andere belastingschijf waardoor teruggave mogelijk zou zijn.
Volgens de wet WOZ vormt een appartementen complex een "sluimerend WOZ - object". Bepalend daarvoor is het kadastrale perceel waarop het appartementengebouw zich bevindt. Volgens de belastingdienst zou het energiebedrijf op de hoogte moeten zijn van deze regeling.

Voor de bij ons in beheer zijnde VVE's die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, zullen wij een verzoek indienen bij de energieleverancier.
 

Downloaden aandeel reservefonds
Eigenaars van de bij ons in beheer zijnde VVE's kunnen, zodra de jaarstukken gereed zijn, door middel van de aan hen verstrekte inlogcode, via klantlogin, van het prikbord hun aandeel in het reservefonds downloaden. Dit kan desgewenst gebruikt worden voor de belastingaangifte 2015. Uiteraard kunt u deze gegevens ook telefonisch of via email bij ons opvragen.
 
Pronto erkend leerbedrijf
Op 15 oktober 2010 hebben wij ons certificaat "erkend ECABO leerbedrijf" ontvangen.